تولید ساک دستی پارچه ای تبلیغاتی پارس کاور
9098 012 0912 - 66 414 460 021
شنبه الی پنج شنبه 8:30 الی 20:30

 

شما می توانید لیست قمیت محوصلات ما در جداول زیر مشاهده نمایید.
جهت ثبت سفارش می توانید با یکی از شماره های زیر تمای بگیرید:

09120129098
02141446066

لیست قمیت کیف پارچه ای تبلیغاتی

لیست قیمت کیف پارچه ای
لیست قیمت کیف پارچه ای

نکات مهم:

ـ هزینه چاپ هر رنگ 240 تومان می باشد.( چاپ نقره ای 300 ـ ارغوانی 320 ـ چاپ طلایی 3 ـ 08سفید اورنیت 600)

ـ کلیه قیمتهای فوق برمبنای دسته پانچ ( دسته موزی) می باشد. در صورت سفارش ساک دسته بندی (دسته زنبیلی)400 تومان اضافه می شود.

ـ حداقل تیراژ برای هر سفارش 1000 عدد می باشد. (ساک دستی های ویژه در انبار موجود می باشد. به هر تعداد و رنگ بندی ارسال می شود.)

ـ در صورت سفارش ساک دستی دوتکه (رنگ پشت و رو متفاوت) مبلغ 500 تومان اضافه می شود.

ـ در صورت سفارش ساک دستی دوتکه (رنگ بالا و پایین متفاوت) مبلغ 1000 تومان اضافه می شود.

تماس:
09120129098